Pożegnanie Stanisława Hibnera, Koordynatora Biura telc na Uniwersytecie Łódzkim

    Po 25-ciu latach w służbie wielojęzyczności Stanisław Hibner jako Koordynator Biura telc na Uniwersytecie Łódzkim przechodzi na emeryturę. Działalności Pana Hibnera zawdzięczamy znaczący rozwój i upowszechnienie testów telc. Chodzi tu nie tylko o certyfikaty jako zwieńczenie procesu nauki, ale również o pozytywny wpływ egzaminów. Dzięki Niemu szkolenie językowe otworzyło się na nowy, komunikatywny sposób nauczania.

   Pan Hibner wraz ze swoim zespołem prowadził liczne kursy dokształcające i z zapałem i rzetelną wiedzą motywował koleżanki i kolegów do nowoczesnego przekazywania umiejętności językowych. Jako wielki znawca i miłośnik języka niemieckiego Pan Hibner już w latach 80-tych nawiązał kontakt z dydaktykami z Niemiec Wschodnich i Zachodnich.  Długoletnia współpraca z Uniwersytetem Gieβen i prof. Hansem-Eberhardem Piepho szczególnie zaowocowała licznymi spotkaniami w Niemczech i w Polsce.

   10. października 2016 roku zebrało się liczne grono, aby przygotować Panu Stanisławowi Hibnerowi godne pożegnanie. Dyrektor Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego Wojciech Bachliński oraz Zastępca Dyrektora telc gGmbH dr Sibylle Plassmann podziękowali serdecznie za wiele lat niezłomnej pracy.

Nowym Koordynatorem Biura telc w Łodzi została Natalia Rogalska, która następnie na posiedzeniu roboczym ekspertów przedstawiła pierwsze impulsy dla dalszej pracy Biura.