telc - The European Language Certificates - został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit telc GmbH (dawne WBT), będącą członkiem ALTE - Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej. telc współpracuje z takimi instytucjami jak przykładowo:

 • University of Cambridge ESOL Examinations,
 • Alliance Française,
 • Goethe-Institut,
 • University of Athens,
 • National University of Ireland,
 • Università per Stranieri di Perugia ,
 • Instituto Cervantes and Universidad de Salamanca

Przy możliwościach, jakie daje nam teraz otwarcie zachodnich rynków pracy po prostu wypada być poliglotą. W dobrym stylu jest też posiadanie na to namacalnego dowodu w postaci udokumentowanej znajomości języka obcego.


EGZAMINY:

 1. Znane na całym świecie instytucje oferujące certyfikaty ograniczają się do jednego języka, podczas gdy telc opracowuje systemy egzaminacyjne dla 10 języków zachowując te same standardy i wymagania.

Certyfikaty można uzyskać z 10 języków: niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego, czeskiego, tureckiego i arabskiego na różnych poziomach.

 1. Zaletą systemu egzaminów językowych telc jest ich porównywalność. Oznacza to iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin B1 z języka francuskiego, czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna.

Wszystkie certyfikaty telc opierają się na identycznym poziomie wymagań i dają - niezależnie od języka - identyczny zakres sprawności językowych. Certyfikaty te są opracowane wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia JęzykowegoRady Europy i w 100% odpowiadają wymaganiom tego systemu. telc uczestniczyło aktywnie w pracach Rady Europy przy jego tworzeniu.

 1. W ślad za zaleceniami Rady Europy i Unii Europejskiej promujemy RÓŻNOJĘZYCZNOŚĆ – znajomość wielu języków, niekoniecznie na wysokim poziomie biegłości.

 1. Posługiwanie się językami obcymi w miejscu pracy oraz poza nim staje się coraz ważniejsze. Przygotowanie do certyfikatu telc pomaga zdobyć umiejętności językowe a nawet życiowe, które można wykorzystać starając się o pracę, a późnej także wykonując swoje obowiązki. Nabywamy wiedzę, w jaki sposób dawać sobie radę w poszczególnych sytuacjach zawodowych wykorzystując język obcy. Jeśli pomyślimy o uzyskaniu umiejętności posługiwania się mniej popularnym językiem, nasze szanse na rynku pracy znacznie wzrosną, gdyż inni nie będą posiadać takich kwalifikacji.

 2. Nikt nie obiecuje, że certyfikat w kieszeni jest gwarancją na otrzymanie wymarzonej pracy. Może za to stać naszą mocną kartą, jeśli tylko wiemy, jak nią umiejętnie zagrać.

 3. W centrum uwagi autorów testów telc stawiany jest uczacy się z jego umiejętnościami i wadami wskutek czego wymagania egzaminu dostosowane są do możliwości uczącego się.

 1. Cele nauczania dostosowane są do oczekiwań kursantów, którzy w krótkim czasie pragną opanować język w zakresie sprawności dostosowanych do sytuacji życiowych i zawodowych z uwzględnieniem psychologicznych uwarunkowań procesu dydaktycznego.

 1. Obecnie celem twórców The European Language Certificates jest po raz kolejny wskazać drogę nauczaniu języków w skali europejskiej, uwzględniając aspekty formalnej i kulturowej kompetencji.

  NIE OCENIAMY znajomości reguł gramatycznych,
                          ale umiejętność wykorzystania języka do osiągnięcia różnych celów
  NIE OCENIAMY
  wiedzy na temat języka,

                          ale umiejętność wykorzystania języka do osiągnięcia różnych celów.
  NIE OCENIAMY na postawie ilości popełnionych błędów gramatycznych,

                          ale monitorujemy i oceniamy skuteczność działania

 2. Administracja egzaminów jest prosta i klarowna.
  Terminy egzaminów ustala Centrum Egzaminacyjne indywidualnie w zależnie od potrzeb.

 3. Ceny egzaminów telc są konkurencyjne w stosunku do innych instytucji certyfikujących.

 4. Istnieje szeroko pojęta wymiana doświadczeń pomiędzy egzaminatorami telc róznych języków w 18 krajach.

 5. Egzaminy telc przeprowadzane są w Polsce od blisko 20 lat, a obecnie uczestniczy w tym programie ponad 260 uczelni wyższych, szkół językowych i innych instytucji edukacyjnych. Egzaminy na certyfikaty telc są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe na wielu polskich uczelniach państwowych oraz społecznych.

telc w Uczelniach w Polsce

 1. Uniwersytet w Białymstoku
 2. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 4. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 5. Uniwersytet Łódzki
 6. Uniwersytet Opolski
 7. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 8. Uniwersytet Rzeszowski
 9. Uniwersytet Szczeciński
 10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 11. Uniwersytet Wrocławski
 12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
 13. Politechnika Białostocka
 14. Politechnika Śląska
 15. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 16. Politechnika Łódzka
 17. Politechnika Radomska
 18. Politechnika Szczecińska
 19. Politechnika Warszawska
 20. Politechnika Wrocławska
 21. Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 22. Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 23. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 24. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 25. Akademia Rolnicza w Krakowie
 26. Akademia Rolnicza w Lublinie
 27. Akademia Rolnicza we Wrocławiu


Kto uznaje certyfikaty
telc

Akredytacje Państwowe:

 1. Zertifikat Deutsch (B1) jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo i jest oficjalnie akceptowany przy jego uzyskiwaniu.

 2. Większość regionów niemieckich uznaje certyfikaty telc na poziomie B1 i B2 jako dyplomy ukończenia szkół średnich.

 3. Katalonia: Egzaminy telc na wszystkich poziomach są przeprowadzane w szkołach podstawowych i średnich.

 4. Włochy : Zertifikat Deutsch (B1) uznaje Ministerstwo Edukacji,

 5. Zgodnie poprzednimi i ostatnią Ustawą o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008r. (Dziennik Ustaw nr 227) rozszerzającą liczbę języków oraz kolejnymi ROZPORZĄDZENIAMI PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej m.in. z dnia 24 stycznia 2007r., 28 maja 2008r. oraz obecnie obowiązującym projekcie tego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2009r.(DzU Nr 218 poz.1695) z późniejszymi zmianami, certyfikaty telc honorowane są w trakcie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 22.09.2011r. (Dz.U. nr 204 poz. 1200) egzaminy telc są uznawalne przy prowadzeniu czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz nadaniu tytułu profesora.

 7. językowe telc – poziom B2- są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

 8. Węgry, Republika Czeska: Egzaminy telc (poziom B1, B2) otrzymały akredytacje rządowe i można je zdawać np. jako egzaminy końcowe w szkołach średnich oraz przedkładać wraz z innymi dokumentami (CV) starając się o posadę w instytucjach rządowych, czy administracji.

Akredytacje Akademickie:

 1. W Niemczech, Austrii, Polsce, Republice Czeskiej i na Węgrzech egzaminy telc są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, bądź końcowe na wielu uczelniach państwowych i społecznych. Zawsze więc warto sprawdzić, czy dana uczelnia akredytowała egzaminy telc.

 2. W Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego uznawane są, jako egzaminy określające poziom biegłości języka obcego w wielu kolegiach i uniwersytetach technicznych.

Akredytacje w Firmach:

 1. We Francji, Szwajcarii, Austrii i Niemczech Izby Przemysłowo – Handlowe uznają certyfikaty telc jako dokumenty określające poziom biegłości języka obcego. Najczęściej są to egzaminy biznesowe na poziomie B1 i B2.

 2. Przygotowanie do egzaminów Certificate in English for Business Purposes (B1, B2) jest częścią wewnętrznych szkoleń pracowników w firmach takich jak HAPAG-Lloyd, BASF, OTTO-Versand, Bayer AG, Schwarz Pharma, Wacker – Chemie Gmbh i inne.

Akredytacje zagraniczne:
                                           AKREDYTACJE ZAGRANICZNE 

telc – w Europie:

AUSTRIA   BUŁGARIA   CZECHY

FRANCJA   HISZPANIA   MACEDONIA

NIEMCY   NORWEGIA   POLSKA

PORTUGALIA   ROSJA   RUMUNIA

SERBIA   SŁOWACJA   SZWAJCARIA

SZWECJA   WĘGRY   WŁOCHY