Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego jest jednostką międzywydziałową, specjalizującą się w nauczaniu języków obcych. Zatrudniamy około 100 lektorów, którzy uczą wiodących języków europejskich oraz języka chińskiego. Nasi wykładowcy prowadzą zajęcia z grupami językowymi na poziomie podstawowym (A1 i A2), średnio zaawansowanym (B1 i B2) i zaawansowanym (C1 i C2). Nauczyciele akademiccy SJO na wszystkich wydziałach naszej uczelni uczą jednocześnie języka ogólnego i specjalistycznego zgodnie z programami nauczania, które uwzględniają potrzeby językowe studentów UŁ w ich przyszłej pracy zawodowej.


Studium J
ęzyków Obcych UŁ od wielu lat przeprowadza także różnego rodzaju egzaminy międzynarodowe (m.in. telc, TOLES, BEC i Certyfikat Instytutu Puszkina w Moskwie z językiem rosyjskim w biznesie ) oraz wewnętrzne egzaminy programowe i egzaminy na certyfikaty uniwersyteckie.

Jeśli chcecie Państwo wysłać do nas bezpośrednie zapytanie prosimy skorzystać z formularza.

Uświadamiamy sobie coraz bardziej, że Europa jest wielkim tyglem różnych tradycji i kultur i że kluczem do ich poznania i zrozumienia są języki.

Dlatego też Unia Europejska jak i Rada Europy wykazują duża aktywność w promowaniu nauczania różnych języków. Różnorodność jest też cechą charakterystyczną egzaminów telc. Certyfikaty językowe telc można uzyskać z 10 różnych języków europejskich.

Nauka języków jest czymś, co możesz robić przez całe życie – nigdy nie jesteś zbyt młody lub stary żeby nauczyć się języków obcych! Uczenie się języka jest zawsze wyzwaniem, jeśli jednak podejdziesz do niego w odpowiedni sposób, przyniesie Ci wiele radości i dostarczy poczucia głębokiego zadowolenia. Da praktyczną umiejętność, która pozwoli Ci docenić inne kultury, zwiększy szanse na lepszą pracę i sprawi, że podróże dostarczać Ci będą więcej przyjemności.