Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie egzaminami telc.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie szkoleń dla egzaminatorów telc organizowanych kilka razy w ciągu semestrów (X-I) (II-VI).

Są one przeznaczone w zasadzie dla lektorów współpracujących z Centrami Egzaminacyjnymi telc, Licencjonowanymi Ośrodkami telc oraz Szkołami Sieci telc. Tylko bowiem ta ścisła współpraca umożliwia przeprowadzenie egzaminów telc.

Uprawnienia egzaminatora dają możliwość swobodnego egzaminowania we wszystkich istniejących placówkach egzaminacyjnych telc. Uprawnienia placówki nie są jednak tym samym co uprawnienia personalne egzaminatora i pojedynczy, samodzielnie działający na rynku lektor, bez swojej szkoły – nie jest w stanie uzyskać praw organizacji egzaminu.

Uprawnienia egzaminatora telc z danego języka i na danym poziomie pozwalają nie tylko egzaminować w ośrodku egzaminacyjnym w zakresie danej licencji, ale także lepiej przygotować grupę po kątem wymaganych kryteriów egzaminu.

Ponadto licencjonowany egzaminator telc po wyrażeniu zgody na udostępnienie adresu e-mail i nr telefonu trafia do bazy egzaminatorów telc ze swojego województwa, która regularnie (min. 1-2 razy w tygodniu) jest udostępniana na zapytanie uprawnionych instytucji egzaminacyjnych telc z całej Polski. Kontaktują się one samodzielnie z egzaminatorami z ważną licencją, uzgadniając indywidualne warunki współpracy, bez żadnych pośredników.

Proponujemy szkolenia:

A1-A2 – 8h

B1-B2 - 2 x 8h (8h teoria, 8h praktyka)

C1 - 8h

licencja dual A2/B1 B1/B2 B2/C1 – łącznie 8h

Zaproszenia na szkolenia są regularnie wysyłane poprzez emailing do instytucji egzaminacyjnych sieci telc Uniwersytetu Łódzkiego (PATRZ zakładka WSPÓŁPRACA ) 

Koszty ponoszone przez zainteresowane szkoły ograniczają się do wpisowego za każdego uczestnika (50-150zł) i kosztów licencji (150zł) oraz ewentualnie kosztów noclegu.

Uczestnik seminarium otrzymuje licencję egzaminatora (ważną 3 lata i wymagającą odświeżenia po tym okresie) lub potwierdzenie swoich kompetencji w prowadzeniu kursów przygotowujących do egzaminu telc z danego języka i poziomu.

Zapraszamy Państwa do udziału w seminariach organizowanych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego (PATRZ zakładka AKTUALNOŚCI)