Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie egzaminami telc.

Istnieje kilka płaszczyzn współpracy w zakresie ich organizacji:

 1. Przyłączenie do sieci telc Uniwersytetu Łódzkiego

 2. Przeprowadzenie zewnętrznej, wyjazdowej sesji egzaminacyjnej przez biuro telc Łódź

(PATRZ  zakładka  SESJE dla FIRM) na potrzeby:

- trwającego kursu językowego

- projektu współfinansowanego ze środków UE

- testu weryfikującego poziom słuchaczy

- uzyskania potwierdzenia wymaganych umiejętności językowych

 1. Szkolenie egzaminatorów telc (PATRZ zakładka SZKOLENIA)

 

Procedura przyjęcia szkoły do naszej sieci, w przypadku, jeśli nie należy ona do innej sieci telc - jest następująca:  w celu przedstawienia szkoły prosimy o przysłanie na papierze firmowym zwykłą pocztą na adres:

Uniwersytet Łódzki
Studium Języków Obcych
biuro telc
ul. Pomorska 161/163 p. 3.04
90-236 Łódź

na osobę Koordynatora Uniwersyteckiego Biura telc: Natalię Rogalską , poniższych informacji o Państwa szkole:

 Pełna Nazwa i Adres (także NIP i Regon)

 1. Nr telefonów, fax, email

 2. Krótka historia państwa Placówki, jej charakter (nauczanie, szkolenia)

 3. Ilu macie Państwo słuchaczy w ciągu roku?

 4. Jakie języki, rodzaj (business, ogólny), poziom (A2, B1, B2) oferujecie Państwo słuchaczom?

 5. Ilu Państwo macie lektorów (osobno zatrudnionych na stałe i na umowę o dzieło)?

 6. Jakie języki i egzaminy interesują Państwa w telc?

 7. Czy współpracujecie Państwo z innymi instytucjami, organizacjami?

 

 W odpowiedzi prześlemy Państwu propozycję współpracy i jej warunki w zakresie następujących języków:

 • angielskiego,

 • niemieckiego,

 • francuskiego,

 • hiszpańskiego,

 • włoskiego,

 • rosyjskiego

 

Pierwszym etapem będzie skierowanie Państwa lektorów na seminaria dla egzaminatorów telc organizowanych w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego.

Celowe jest bowiem wyszkolenie lektorów pod kątem prowadzenia kursów przygotowujących grupy do egzaminów na certyfikaty. Osobą prowadząca kurs telc dla słuchaczy powinna być osoba z wyższym wykształceniem i stosownymi uprawnieniami lektorskimi z danego języka obcego.

Cyklicznie organizujemy weekendowe seminaria poświęcone egzaminom telc i metodom ich przeprowadzania (kryteria oceny). Umożliwia to zainteresowanym szkołom dostosowanie swoich programów nauczania do wymagań systemu telc. Pozwala to także wykształcić własnych egzaminatorów.

Uczestnik seminarium otrzymuje licencję egzaminatora (ważną 3 lata i wymagającą odświeżenia po tym okresie) oraz potwierdzenie swoich kompetencji w prowadzeniu kursów przygotowujących do egzaminu telc
z danego języka i poziomu.

Szkole zaś zostaje nadany status Członka Sieci telc i prawo wykorzystywania logo telc w materiałach informujących o "przygotowywaniu do egzaminów telc".

W wypadku zgłaszania przez Państwa cyklicznie dużych grup przystępujących do egzaminu telc (30 os. rocznie) możliwe jest nadanie Państwa placówce statusu Licencjonowanego Ośrodka telc.

Decyzja ta pozostaje w gestii telc GmbH Frankfurt.

Zapraszamy do współpracy!

 

Ogólne informacje o telc: www.telc.net oraz www.biurotelc.pl